PDI

EXERCICIS PER REALITZAR AMB LA PDI EN GRAN GRUP I DESPRÉS INDIVIDUALMENT O PER PARELLES A LES SALES D'INFORMÀTICA.

JCLIC
1. APRENEM A RECICLAR                                                                EE, EI, CI
Les activitats pretenen guiar als alumnes per tal que vagin coneixent quins dels
residus que ells mateixos, a casa o a l'escola, generen han d'anar a parar als
diferents contenidors.
Així es treballa amb quatre paquets:
  • VIDRE
  • ENVASOS
  • PAPER
  • RECICLEM

2. LES TRES ERRES                                                               EE, EI, CI
Projecte d'activitats sobre el reciclatge. Al llarg de les activitats els nens 
i nenes hauran d'ajudar els "cubis" a trobar els seus colors, el material 
que recullen, els seus noms, etc... El fil conductor és un conte que sensibilitza
i recorda les tres erres: reciclar, reduir i reutilitzar.


3. EL COMPOSTATGE                                               EE, EI, CI, CM, CS
Conjunt d'activitats per a treballar el compostatge: la recollida orgànica, 
la compostadora i els organismes que hi intervenen.


4. CADA COSA AL SEU LLOC                                                EE, EI, CI
Activitats relacionades amb la recollida selectiva. Tenen com a protagonista
la tortuga Closcaneta, mascota de la campanya Medi Ambiental de Súria.
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3120

5. RECICLEM                                                                                      EE, EI
Conjunt d'activitats sobre el reciclatge per a educació infantil que inclou
trencaclosques, numeració fins al 5, associacions, relacions, entre d'altres
 coses. Es pretén que els nens i les nenes aprenguin a llençar cada cosa al
seu lloc per tal de contribuir a la millora del medi ambient.
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3452

MUDS
1. UN DÍA EN EL CAMPO                                                                 CI  CASTELLÀ
Miniunitat didàctica (MUD) interactiva, adreçada al primer curs del cicle inicial de
Primària, que treballa el lèxic del menjar i el reciclatge dels residus. Conté activitats
de pràctica (Practica) i d'avaluació (Avalua't) que relacionen, mitjançant la lectura
i l'audició, els dos temes.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/comidas/index.htm

2. TÉ PROBLEMES LA TERRA                                                        CM, CS
Té problemes la Terra?
La pluja àcida, l'efecte hivernacle i la generació de residus.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/index.htm