WEBQUESTS

Una webquest, webquesta o WQ és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats. (Definició consensuada a les segones jornades de Webquest, 2006)

CS, CM, CI, EI
TRIEU LES ACTIVITATS PER TREBALLAR A CADA NIVELL I PUBLICAREM AL BLOC ELS VOSTRES TREBALLS.

1. RECICLEM

TASCA
Buscar informació sobre,com es poden reciclar les deixalles que feu a la vostra vida quotidiana per poder contribuir a mantenir el medi ambient . 
PRODUCTE
Realitzar un mural amb la classificació de les deixalles i quina utilitat poden tenir una vegada les heu dipositat als contenidors.
FOTOGRAFIES DELS MURALS 
 Esbrinar moltes coses sobre el reciclatge del paper i cartró amb l’ajuda d’en Cubi.
PRODUCTE
Preparar un mural amb dibuixos on es vegi el procés per reciclar el paper i cartró.
FOTOGRAFIES DELS MURALS 

3. LES DEIXALLES DOMÈSTIQUES

TASCA
Descobrir solucions a la problemàtica de les deixalles domèstiques.
PRODUCTE
Una presentació PowerPoint on es detalli tota la informació obtinguda i
Creació d'un treball manual elaborat amb material de rebuig ( formarà part d'una exposició).
LLIBRES DIGITALS
FOTOGRAFIES TREBALLS MANUALS

4. EL RECICLATGE ÉS FÀCIL

TASCA
Preparar un mural per ensenyar-lo a l’Alcalde del poble i així demostrar-li la importància que té el reciclatge pel poble.
Inventar algunes joguines que es puguin crear amb material reciclat.
PRODUCTE
EXPOSICIÓ DE MURALS

EXPOSICIÓ DE JOGUINES

5. EL MISTERI DE LES TRES ERRES

TASCA
Aprendre a utilitzar les tres erres en la nostra vida quotidiana per aconseguir entre tots un mon millor.
PRODUCTES
Creació escultòrica o musical que respongui a la idea d’aquesta “R”(REUTILITZAR).

Fer una llista d‘ aplicacions de les tres “R” que podem dur a terme a la nostra classe per fer d’aquest un món millor.

FOTOGRAFIES CREACIONS

LLIBRE DIGITAL “QUE PODEM FER PER UN MÓN MILLOR“

6. COM PODEM PREPARAR UN MENJAR AMB POCS DINERS I RECICLANT?

TASCA
Elaborar un postre.
PRODUCTE
Exposició al grup de la investigació.

IMATGES I RECEPTES DELS POSTRES

7. ALERTA ENVASOS

TASCA
Cerca d’informació i propostes per reduir els residus.
PRODUCTE
CARTELLS PUBLICITARIS PER FER UN MÓN MILLOR

LLIBRES DIGITALS AMB LES PROPOSTES

FOTOGRAFIES CARTELLS PUBLICITARIS