VÍDEOS

TRIEU UN O MÉS VÍDEOS PER VEURE I COMENTAR DURANT AQUESTA SETMANA.

ACTIVITATS D'EXPRESSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA:
1. Expressió oral sobre els coneixements previs del tema.
2. Visualització del vídeo.
3. Què hem après?
4. Escriure un comentari al blog.

              VÍDEOS
                     1. LA BROSSA ÉS UN TRESOR                                6m19s    
                      Introducció al  concepte  de reciclatge.  
                      http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/la-brossa-es-un-tresor.html

                     2. EL RECICLATGE. EL PAPER                                7m48s
                     Explica què cal saber i què cal fer per reciclar el paper.
                     El procés del reciclatge d'aquest material.   
                     http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/medi-ambient-el-reciclatge-el-paper.html      

                    3. H2O. AIGUES PLUVIALS                                          4m15s
                          Mostra com es pot aprofitat l'aigua de pluja.
                    http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/h2o-aigues-pluvials.html

                    4. EL PROBLEMA DE LES ESCOMBRARIES         18m04s 
                     Aspectes més importants de la contaminació del medi ambient 
                     i els danys que ocasiona en el sistema ecològic.
                     El problema de les escombraries: possibilitats i límits del reciclatge.
                     http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/el-problema-de-les-escombraries.html 


                    5. EL SECTOR DEL RECICLATGE                              11m30s
                    En la indústria del reciclatge s'hi posen moltes esperances
                    pel que fa a generar riquesa i llocs de treball, però, ara mateix,
                    en aquest sector també es pateixen els efectes de la crisi,
                    i el futur és una mica més complicat del que podria semblar.
                    El reportatge analitza si, realment, el sector del reciclatge té
                    tant potencial de creixement com es pensa.
                    http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/el-sector-del-reciclatge-el-prat-del.html 

                    6. REUTILITZAR I RECICLAR LES PILES                       3m12s
                    Visita a una planta de reciclatge de piles del Pont de Vilomara,
                    al Bages.
                    http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/reutilitzar-i-reciclar-les-piles.html

                   7. ALTRES RESIDUS                                                          5m04s
                   Explica com reciclar i com fer servir les deixalleries.
                   http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/altres-residus.html

                  8. RECUPERAR ALUMINI D'EMBOLCALLS                     3m05s
                  Explica com treballa una empresa catalana que ha aconseguit
                  recuperar aquest alumini.
                 http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/recuperar-alumini-dembolcalls.html

                  9.POTS, PLÀSTICS I PAPERS                                           26m34s
                  Eliminació dels residus i el seu aprofitament i reciclatge.
                  http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/pots-plastics-i-papers.html

                 10. DEBAT SOBRE LA INCINERACIÓ A CATALUNYA      3m41s
                  Debat sobre la incineració a Catalunya
                  A Catalunya, cada ciutadà genera diàriament més d'un quilo i mig
                  de residus. El PROGREMIC, programa de gestió de residus
                  municipals, elaborat per l'Agència de Residus de Catalunya,
                  aposta per reduir-ne la producció i per promoure la reutilització,
                  el reciclatge i la recuperació.
                 http://setcult2011.blogspot.com/2011/02/debat-sobre-la-incineracio-catalunya.html