dimecres, 16 de febrer del 2011

Debat sobre la incineració a Catalunya

Debat sobre la incineració a Catalunya

A Catalunya, cada ciutadà genera diàriament més d'un quilo i mig de residus. El PROGREMIC, programa de gestió de residus municipals, elaborat per l'Agència de Residus de Catalunya, aposta per reduir-ne la producció i per promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació.


Un dels temes que ha generat crítiques des de grups ecologistes és que el PROGREMIC també inclou la incineració. Per a la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus, aquest tractament no fa desaparèixer les deixalles, sinó que les transforma en gasos, cendres i escòries molt més tòxiques.


A Catalunya hi ha quatre incineradores: a Sant Adrià de Besòs, a Tarragona, a Campdorà i la de Mataró. Segons l'Agència, les instal·lacions han evolucionat tecnològicament, i la normativa europea assegura que no hi hagi impacte ambiental.


No tothom ho veu així. Eduard Rodríguez-Farré, expert en neurotoxicologia de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, va promoure l'estiu passat un manifest de professionals de la salut sobre l'impacte de la incineració en la salut humana. Un dels nous problemes que destaca són les nanopartícules, que tenen un diàmetre menor a una milmilionèsima de mil·límetre.


Per la Plataforma Cívica, incloure la incineració significa renunciar a un model basat en la reducció i la recuperació. Per la seva banda, l'Agència assenyala que la incineració redueix la quantitat de restes que van a parar a abocadors, que tenen un impacte ambiental superior. També està acabant la construcció d'un Centre Integral de Valorització al costat de la incineradora de Mataró. L'objectiu és recuperar el màxim de residus aprofitables per enviar-ne la menor quantitat a la incineradora o als dipòsits controlats.
Edu3.cat