dimecres, 16 de febrer del 2011

Pots, plàstics i papers

Pots, plàstics i papers

"Mediterrània" dedica el capítol a l'eliminació dels residus i al seu aprofitament i reciclatge.


Un dels problemes principals de la societat actual és l'eliminació de les escombraries, ja que és impossible fer desaparèixer els productes de rebuig.


A la natura també hi ha residus, com per exemple la fullaraca dels boscos. En aquest cas, però, les fulles les digereix el mateix sistema que les ha creat.


En alguns casos, l'home fa servir abocadors incontrolats, amb el perill que això comporta per al paisatge i la salut. També hi ha abocadors controlats perillosos, però d'altres, com el del Garraf, funcionen adequadament. Primer s'impermeabilitza el terreny i després s'hi aboquen les escombraries per capes. Finalment es cobreix tot amb terra. Un sistema de tubs permet evacuar-ne els gasos i els lixiviats, els líquids produïts per la fermentació, van a parar a unes pisicines de tractament. El biogàs que se'n desprèn pot ser reutilitzat com a combustible.


El programa també mostra com funciona la incineradora de Sant Adrià de Besòs. El procés d'incineració produeix energia elèctrica reutilitzable. Així mateix, les escòries que se n'obtenen també es poden reutilitzar en l'àmbit de la construcció.


Després de fer un estudi de les escombraries que es produeixen a la ciutat, se sap que més del 50 % correspon a matèria orgànica. Aquesta matèria, després d'un procés de compostatge, pot tornar al camp en forma d'adob.


També es poden reciclar algunes restes inorgàniques, com ara els metalls o els plàstics.

Edu3.cat