dimecres, 16 de febrer del 2011

H2O. Aigües pluvials

Fins a un 50 % de l'aigua que es fa servir a casa podria ser substituïda per aigua de pluja. El programa "H2O" mostra com es pot aprofitar aquesta aigua.


Gràcies al sistema de reciclatge d'aigües pluvials, a les cases es pot fer servir un recurs desaprofitat i gratuït i, alhora, evitar el consum innecessari d'aigua potable. L'aigua de la pluja no té clor, cap tractament químic ni calç, i es pot tornar a fer servir per rentar el cotxe, omplir piscines, cisternes de vàter i regar. El sistema de reciclatge és una bona inversió i una bona contribució al medi ambient.


Jesús Manuel Rebanales, publicista, té instal·lat un sistema de reciclatge d'aigües pluvials i parla de la seva eficàcia. Per la seva banda, Carles Fernández, director tècnic, explica com funciona aquesta instal·lació.
Edu3.cat