dimecres, 16 de febrer del 2011

Reutilitzar i reciclar les piles

Reutilitzar i reciclar les piles

Les piles constitueixen un residu molt contaminant. A més, moltes es llencen quan encara tenen prou càrrega. "El medi ambient" visita una planta de reciclatge de piles del Pont de Vilomara, al Bages.
Pilagest és l'única planta de reciclatge de piles de Catalunya. El centre, que rep tot tipus de piles, té una capacitat de tractament de quinze tones de piles botó l'any. Aquestes se sotmeten a un procés de destil·lació per recuperar el mercuri que contenen i les carcasses metàl·liques.


L'any 2007 es van tractar en aquest centre unes sis-centes cinquanta tones de piles, només una tercera part de la quantitat comercialitzada. La resta, mil tres-centes tones, va a parar als abocadors. Això comporta un greu impacte ambiental i un risc per a la salut a causa dels metalls pesants que contenen, com el mercuri o el cadmi, que s'escampen incontroladament i poden anar a parar als aliments.


Com que el tractament de reciclatge canvia segons el tipus de pila, se n'ha de fer una selecció prèvia.


La Universitat Politècnica de Catalunya ha estudiat les piles que es llencen als contenidors i ha comprovat que el setanta per cent encara serveixen per a altres aparells de menys consum.


L'opció de les piles recarregables proporciona una vida útil molt més llarga, però no estan lliures d'aspectes que poden crear desconfiança.
Edu3.cat